Автокаросериски Сервис

Автокаросериски сервис во скоп на Авто Чајка е специјализиран сите видови каросериски поправки автолакерски и автолимарски и е опремен по сите стандарди до цел да ги задоволи сите барања и потреби на клиентите и нивните возила.
Сервисот е опремен со комора за фарбање, опрема за извлекување на каросериските оштетувања (Car-o-Liner),просторија за правење боја, специјална опрема и алат.
Сервисот користи и нај квалитетни бои , китови и материјали од реномираните брендови Glasurit , Baslac i Mipa.

Искуството на сервисот од повеќе од 20години квалитетниот кадар заедно со опремата и квалитетните материјали кои ги користиме гарантираме дека ќе го вратиме првобитниот сјај на вашето возило.

Каросерискиот сервис на Авто Чајка е овластен сервис и има вклучено договори со сите осигурителни компании во Македонија : Евролинк , Осигурителна Полиса, Сава, Кроација , Осигурување Македонија , Уника , Граве, Триглав , Халк
Услуги кои спаџаат во оваа категорија: Каросериски Услуги, Припрема и Авто Пластика, Фарбање, Лакирање, Полирање и Керамичка Заштита
© 2024 Авто Чајка. Сите права се задржани.
Designed & Developed with
Duos Digital