Старо за Ново

Авто Чајка врши откуп на користени возила од сите брендови кои не се постари од 10 години и ги исполнуваат условите за откуп. Информација за проценета вредност на користеното возило ќе добијат само оние возила кои не се постари од 10 години и ги исполнуваат условите.

Испратете барање за проценка, пополнете го формуларот и ќе бидете контактирани од нашиот тим.
© 2024 Авто Чајка. Сите права се задржани.
Designed & Developed with
Duos Digital